פרסום חדש: הגשת בקשה לגילוי מרצון עשויה למנוע הליכים פליליים

ביום 15.2.2016 פרסמה רשות המסים, כי יהלומן שעבד כמתווך בתחום היהלומים, חשוד כי במשך עשור לא דיווח על חשבון בבעלותו בבנק UBS בשוויץ ובכך העלים הכנסות של 3.4 מיליון ש"ח.

היהלומן דיווח לראשונה על החשבון הזר, רק כאשר נדרש על ידי פקיד שומה גוש דן להגיש הצהרת הון לשנת 2012. יתרה מכך, גם הדיווח במסגרת הצהרת ההון היה חלקי, משום שהושמט דיווח לגבי הכספת שמחזיק היהלומן בבורסה.

שבועות ספורים לאחר שהגיש את הצהרת ההון, הגיש היהלומן דוחות מתקנים לשנים 2012 ו-2013, ובהם דווחו הכנסות פסיביות (דיבידנדים וריביות) שצבר החל משנת המס 2005, בגובה של למעלה מ-1.6 מיליון ₪.

בית משפט השלום בתל אביב-יפו נעתר לבקשת פקיד שומה חקירות תל אביב והורה על מעצרו ושחרורו בערבות של החשוד.

באותו פרסום ציינה רשות המסים, כי "בעקבות המידע, שהתקבל מפקיד שומה גוש דן, נבדק תחילה אם הוגש ע"י החשוד בקשה לגילוי מרצון, משנמצא שלא כך הם פני הדברים, נפתחה חקירה גלויה, נערך חיפוש בביתו, נתפשו מסמכים ונגבו עדויות. כשנשאל בחקירתו מדוע, למרות שהתייעץ עם עו"ד מומחים בתחום לגבי גילוי מרצון, הוא לא הגיש בקשה, הוא השיב – "אני לא יודע מה להגיד לך". מעדותו של רואה החשבון של החשוד הסתמן כי החשוד ידע כי עליו לדווח על חשבונו בחו"ל, לפי דבריו, החשוד הבין עוד לפני הצהרת ההון שיש סיכוי טוב שייחשף".

שלוש מסקנות חשובות עולות ממקרה זה:

1) אם ברשותך חשבון בנק, נכס אחר, או הכנסה לא מדווחת, אנו ממליצים מאד לשקול בחיוב הגשת בקשה לגילוי מרצון מראש, על מנת להימנע ממצבים שבהם הדרישה לחשיפת המידע תגיע ביוזמת רשות המסים (למשל במסגרת דרישה להצהרת הון, כפי שארע במקרה המתואר לעיל). המקרה לעיל מדגים, כי רשות המסים איננה מהססת לפתוח בחקירה ובהליכים פליליים כשהצורך בכך מתעורר, וכי ניהול הליך גילוי מרצון היה מונע נקיטה בהליכים הפליליים הללו.

2) גם אם כבר שרירה וקיימת דרישה מצד רשות המסים לחשיפת מידע, כדוגמת דרישה להצהרת הון, יש לשקול הגשת בקשה לגילוי מרצון, ובמסגרתה לדווח על כלל הנכסים וההכנסות הרלוונטיות, באופן כן ומלא. לדעתנו, מהלך כזה עשוי לרכך את השלכות המס במישור האזרחי וכן במישור הפלילי.

3) יש להקפיד על דיווח אמת, הן במסגרת הצהרות הון, במסגרת טופס 5329, או במסגרת בקשה לגילוי מרצון. פעמים רבות, מחילה רשות המסים הישראלית את הסטנדרט שמקורו בספר משלי ועל-פיו "מכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועוזב ירוחם".

אנו נמצאים בערבו של עידן השקיפות וחילופי המידע האוטומטיים. מומלץ מאד להקדים ולנצל את ההזדמנות שמציעה רשות המסים – הזדמנות הפתוחה עד ליוני 2016 גם בדמות פניה אנונימית – ולהביא את העקוב למישור.

משרדנו, בראשות עו"ד ורו"ח איתן אסנפי, מתמחה במיסוי בינלאומי, בדגש על הבטחת חיסיון עו"ד – לקוח, וניצול המומחיות החשבונאית בהשגת הסדרים יעילים ומוצלחים ללקוחותינו.

כתיבת תגובה

סגירת תפריט