האם דיני המס באמת צריכים להיות כל כך מסובכים? (וידאו פוסט)

האם דיני המס באמת צריכים להיות כל כך מסובכים? (וידאו פוסט)

Print Friendly, PDF & Email

חוקי המס הם החוקים החשובים ביותר במדינה. הסיבה לכך פשוטה – על בסיסם נגבה רובו המכריע של התקציב העומד לרשותה.
חלק ניכר מהוראות פקודת מס הכנסה, או הוראות חוק מיסוי מקרקעין, למשל, הן הוראות אנטי-תכנוניות. הן נעוצות במירוץ "החתול והעכבר" המתקיים לא אחת בין המדינה ובין הנישומים – המדינה מגדירה בסיס מס מסויים, הנישום מתכנן את עסקאותיו באופן שיצאו מבסיס המס הזה, המדינה מנסה לסגור את הפרצה, נוצרת פרצה נוספת, הנישום מבקש להשתמש בה, וחוזר חלילה.

מטעמים אלה, חוקי המס הם המתוקנים ביותר במדינה. פקודת מס הכנסה שחוקקה בנוסחה החדש רק בשנת 1965, תוקנה מאז למעלה מ-220 פעמים! רק לשם השוואה חוק החוזים תוקן פעמיים בלבד מאז חקיקתו, חוק החברות תוקן רק 29 פעמים; וחוק העונשין, המבסס את מרבית המשפט הפלילי בישראל תוקן כ-120 פעמים.
זו גם הסיבה, כי רק בחוקי המס ניתן למצוא יצורים חקיקתיים כדוגמת:
סעיף 48א1(ב)(2)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין, או סעיף 49ב(6)(ב)(3) לאותו חוק.
או סעיפים כמו 64א3(א)(6)(ב) או 75ב1(ג)(2)(ד) לפקודת מס הכנסה.
סעיפי החוק מוספרו בתחילה לפי מספרים עוקבים שלמים, וכשמרוץ החתול והעכבר בין רשות המסים לנישומים, או טעמים דומים אחרים אילצו את המחוקק להוסיף סעיף בין סעיף 2 לסעיף 3, למשל, אשר יהיה באותה רמה בהיררכיה, היה צורך להמציא את סעיפי "הרבתי", 2א, 3ב וכן הלאה.
כמובן, על מורכבות זו יש להוסיף את חקיקת המשנה – תקנות. צווים, וכיוצא באלה, וכן הוראות מיסויות בחוקי מעבר ובחוקי ההסדרים (כפי שרואים לרוב בשנים האחרונות).
למשל, ההוראות החשובות ביותר לעניין שיעור המס הליניארי המוטב עד סוף שנת המס 2017 נמצא בכלל בהוראות המעבר לחוק ההסדרים, ולא בחוק מיסוי מקרקעין.
בארה"ב – שם מצוי דבר החקיקה המורכב ביותר בעולם, הוא חקיקת המס האמריקאית – קיימת קריאה לפשט את חוקי המס. פישוט זה יקטין את עלויות הציות הכבירות, ויתרום למשק.
גם בארץ יש לשקול פישוט כאמור. ולו על מנת להסיר מכשול בפני עיוור – הוא הנישום, ואפילו עורכי הדין שמוצאים עצמם מתמודדים עם דבר חקיקה מתוסבך ומכשיל, אפילו בעסקאות פשוטות המגיעות לכל בית אב בישראל כמו עסקאות מכר דירה.

משרד איתן אסנפי – עורך דין מסים, הנו בעל ידע מקיף וניסיון עשיר במיסוי נדל"ן ( מיסוי מקרקעין ) במיסוי בינלאומי במס הכנסה וכן במיסוי מכירת דירות מגורים.
המשרד משרת לקוחותיו בסוגיות מורכבות הן מול רשויות המס והן בבתי המשפט.
עו"ד מיסים ורו"ח איתן אסנפי חיבר לאורך השנים פרסומים מקצועיים רבים. ספרו (מחבר משותף) "מיסוי בינלאומי – הדין בישראל" הנו מהחשובים והמוכרים בתחום מיסוי בינלאומי.

לפרטים נוספים ולקביעת פגישה ניתן ליצור קשר בטל' 03-5356100 או בדוא"ל office@asnafy.co.il

סגירת תפריט