תושבות התאגיד (שליטה וניהול) – ישראל ואמנות המס

תושבות התאגיד (שליטה וניהול) – ישראל ואמנות המס

Print Friendly, PDF & Email

על פי הדין הפנימי בישראל, חברה תושבת ישראל (התאגדה מישראל ו/או השליטה והניהול על עסקיה מופעלים מישראל) חייבת במס בישראל על כלל הכנסותיה ברחבי העולם, בין הכנסות אקטיביות ובין הכנסות פסיביות.

אלא שישראל איננה לבד בזירה העולמית. אם חברה, תושבת ישראל, מפיקה הכנסה בתחומיה של מדינה אחרת, הרי המדינה האחרת עשויה לראות לעצמה זכות מיסוי ביחס להכנסה שהופקה בתחומיה.

מדובר במתח הקלאסי שבין מדינת המושב (ישראל במקרה הזה) למדינת המקור (שבשטחה הופקה ההכנסה).

ללא הסדר בילטרלי (אמנה למניעת כפל מס) או הוראה בדין הפנימי של מדינת המושב (הוראת זיכוי בגין מס זר) הנישום עלול למצוא עצמו משלם מס כפול – גם במדינת המקור וגם במדינת מושבו.

נניח, למשל, חברה ישראלית המחכירה ספינת-משא הפועלת בתחומי הרפובליקה הגבונית, שבמערב אפריקה המרכזית (מדינה עצמאית החל משנת 1960).

לישראל אין אמנה למניעת כפל מס עם הרפובליקה של גבון, אולם בדין הפנימי בישראל קיימות הוראות המעניקות, בהתקיים התנאים, זיכוי מהמס שתשלם החברה בישראל בגובה המס ששולם בגבון, ככל שאכן משולם (כפוף לתקרת גובה המס בישראל).

חברה שהשליטה והניהול על עסקיה מופעלים מישראל נחשבת כחברה תושבת ישראל לכל דבר וענין, ולפיכך כלל רווחיה, גם אם לא חולקו, ימוסו בישראל לפי שיעור מס החברות הנהוג בישראל. כמובן, אם מחולקים רווחיה לבעלי המניות בישראל, יחול במישור בעלי המניות מס נוסף, על הדיבידנד המחולק.

במאמר מוסגר נציין, כי באמנות המס של ישראל, המבוססות על אמנת המודל של ה-OECD, קיימת התייחסות מיוחדת להקצאת עוגת במס בין מדינת המושב למדינת המקור בכל הקשור ל"תעבורה בינלאומית" (כהגדרת המונח שם). אולם כאמור, אין אמנה בתוקף בין ישראל לגבון.

אם החברה הישראלית תקים חברה בת בחו"ל, וספינת המשא תועבר לידיה באופן שהיא זו אשר תחכיר אותה, הרי מעבר לשאלת המיסוי שתתעורר אגב העברת הספינה לחברה הבת, יש לבחון גם כאן את מקום השליטה והניהול של החברה הבת הזרה.

אם מקום השליטה והניהול יוותרו בישראל, הרי גם החברה הבת הזרה תיחשב תושבת ישראל לצורכי מס, על כל הכרוך בכך.

לעומת זאת, אם השליטה והניהול על עסקי החברה הבת יופעלו מחו"ל, היא תיחשב תושבת חוץ, וככל שמקור כלל הכנסותיה אכן יהיה מחוץ לישראל היא לא תחוייב במס בישראל ואף לא בדיווח בישראל. במקרה כזה, רק חלוקת דיבידנד מהחברה הבת הזרה לחברה הישראלית תחוייב במס (לא יחול הפטור הניתן לדיבידנד בין חברתי).

סניף איננו אישיות משפטית נפרדת, ולכן פעולה באמצעות סניף זר דומה לפעולת החברה הישראלית עצמה.

משרד איתן אסנפי – עורכי דין, הנו בעל ידע מקיף וניסיון עשיר בכל ענפי המס, ובכלל זה במיסוי בינלאומי. המשרד משרת לקוחותיו בסוגיות מורכבות הן מול רשויות המס והן בבתי המשפט.

עו"ד ורו"ח איתן אסנפי חיבר לאורך השנים פרסומים מקצועיים רבים. ספרו (מחבר משותף) "מיסוי בינלאומי – הדין בישראל", הנו מהחשובים והמוכרים בתחום.

לפרטים נוספים ולקביעת פגישה ניתן ליצור קשר בטל' 03-5356100 או בדוא"ל office@asnafy.co.il

האמור אינו מהוה תחליף לייעוץ משפטי.

 

סגירת תפריט