גילוי מרצון –  – הוארכה הוראת השעה בעניין גילוי מרצון אנונימי והגילוי המקוצר

בצהרי יום א', 6.9.2015, שעות ספורות לפני שפגה תוקפה של הוראת השעה שמאפשרת גילוי אנונימי וגילוי מקוצר, פרסמה רשות המיסים הודעה לעיתונות ובה מתוארת הסכמה בין הרשות למשרד המשפטים על הארכת הוראת השעה.

בהודעה לא פורסם המועד האחרון החדש להגשת הבקשות לגילוי מרצון על פי הוראת השעה, ונמסר כי מועד זה יפורסם בהמשך.

רשות המסים תיארה, כי עד כה 3,290 בקשות, שחשפו הון של למעלה מ-10.3 מיליארד ₪. הצלחה זו הניעה את ההסכמה להאריך את הוראת השעה.

נזכיר, כי הוראת השעה מאפשרת שני מסלולים מעניינים:

גילוי מרצון אנונימי

המאפשר הגשת בקשה ללא ציון שם הנישום, וזאת כדי לברר את חבות המס הנועת מהבקשה. רק לאחר בירור המס עם פקיד השומה, נדרשת חשיפת פרטי הנישום. מתוך הבקשות שהוגשו עד כה (3290) 1967 מהן במסלול אנונימי (כ-60%).

גילוי מרצון מקוצר

מסלול מקוצר הרלוונטי כשסך ההון אינו עולה על 2 מליון ₪ וכן ההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על חצי מליון ₪. מתוך הבקשות שהוגשו עד כה (3290) 827 מהן במסלול המקוצר (כ-25%).

נזכיר, כי על פי הוראות הנוהל, נישום יוכל לגלות לרשות על נכסיו, להצהיר על הכנסותיו שלא דווחו, ולשלם את המס המתחייב, אך ורק במידה שיעמוד בתנאים המפורטים בנוהל. בין יתר התנאים, פנייה כנה ותמת לב, וכן כי במועד הפנייה לא נערכת בדיקה או חקירה ברשות המסים בעניינו של הנישום.

בתמורה, רשות המסים מתחייבת, באישור פרקליטות המדינה, שלא יינקטו הליכים פליליים כנגד הנישומים שיעמדו בתנאי הנוהל, וישלמו את מלוא המס הנגזר מהליך הגילוי. משרד איתן אסנפי-עורכי דין הנו בעל ניסיון עשיר ומוכח בתחום המיסוי הבינלאומי, ובהגשת בקשות לגילוי מרצון.

עו"ד ורו"ח איתן אסנפי הינו מומחה למיסוי בינלאומי, הוא מחבר (משותף) של הספר המוביל בישראל בתחום זה ("מיסוי בינלאומי – הדין בישראל") המכיל כ-1,500 עמודים של ניתוח משפטי מעמיק של כלל הוראות המיסוי הבינלאומי בישראל. הספר, המהווה ספר יסוד בלימודי המיסים באוניברסיטאות, מצוטט תדיר בפסיקה הישראלית בתחום המיסוי הבינלאומי, ומהווה תשתית לפיתוח התחום בישראל.

לתאום פגישה ללא התחייבות צרו קשר עם משרדנו, או באופן אישי עם עו"ד ורו"ח איתן אסנפי בטלפון מס' 054-4318-300

מוזמנים להמשיך לקרוא על הליך: גילוי מרצון

כתיבת תגובה

סגירת תפריט