המיסים העיקריים בישראל הם מס הכנסה,מס ערך מוסף – מע"מ, מס רווח הון, מיסוי מקרקעין, מיסוי חברות, דמי ביטוח בריאות ועוד